Philippe Steels ©

Développé avec Berta.me

 1. OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUUR 2022

  Stichting Marie Louise JACQUES


  BEELDHOUWKUNST PRIJS

   
  Sinds 2001 organiseert en reikt de Marie Louise JACQUES Stichting, Stichting tot
  Bevordering van de Hedendaagse Belgische Beeldhouwkunst, jaarlijks een beeldhouwprijs
  uit. Deze Prijs, ten bedrage van € 10.000,00, wordt toegekend aan een beeldhouwer(ster)
  van Belgische nationaliteit of woonachtig in België gedurende ten minste één jaar en
  minstens 35 jaar oud op de datum van verzending van de kandidatuur.
   
  De Stichting verstaat onder beeldhouwkunst : elke creatie die de drie dimensies uitdrukt en
  gebruik maakt van verschillende technieken, alle materialen of alle combinaties.
   
  De Prijs wordt toegekend door een jury van kunstenaars(nares) en andere personaliteiten
  van de kunstwereld, samengesteld volgens de statuten van de Marie-Louise Jacques
  Stichting en volgens het reglement van de Prijs.
   
  Voor de toekenning van de Stichtingsprijs 2022, zal elke kandidatuur vergezeld zijn van een
  dossier bevattende :
  a) Een curriculum vitae van de kunstenaar,
  b) Contact gegevens : e-mail, adres en telefoon,
  c) De weergave (foto’s) van ten minste 5 werken,
  d) Een beschrijving van de algemene aanpak van de kunstenaar(nares) en van zijn
  werken. Dit op maximum twee A4 pagina’s. Een vertaling in het frans is gewenst,
  e) Kopie van de identiteitskaart,
  f) Bewijs van verblijf in België van minstens één jaar op het ogenblik van het indienen
  van de kandidatuur (dit enkel voor de niet Belgen),
  Het opsturen van het kandidatuurdossier per e-mail met een bijgevoegd PDF (max 10 Mo) is
  aangeraden, maar een papier dossier wordt ook aanvaardt.

  Alle aanvragen moeten uiterlijk ontvangen zijn op 31 augustus 2022

  jury@fmlj.be

  ofwel op het secretariaat van de Stichting Marie-Louise JACQUES, ter attentie van

  Mevrouw Valériane Vancraeynest
  avenue Albert 1 er , 234
  1332 Genval

  Verzoeken voor het reglement van de Prijs :

  www.fmlj.be